LOGO Pro varhany Cítov
Koncert 16. února 2020
v kulturním domě v Cítově

Koncert 16. února 2020
Duo Kerberos (kytara, hoboj)

více...

AKTUALITY

První benefiční koncert roku 2020

Chtěli bychom vás všechny pozdravit v roce 2020. A protože jsme nepolevili v úsilí o záchranu varhan v Cítově, tak vás rovnou pozvat na další benefiční koncert.

Se svou klasickou hudbou vystoupí mladé Duo Kerberos - Magdaléna Klárová na hoboj a Nikola Prokopcová na kytaru. Obě dámy si na nás našly čas, přestože hrají i v dalších tělesech, a navíc právě dokončují studia na HAMU

Koncert proběhne v neděli 16. února od 17:00 v kulturním domě v Cítově, výtěžek ze vstupného bude použit na obnovu varhan v Cítově.

Těšíme se s vámi naviděnou i v novém roce!

|| O Duo Kerberos
Benefiční koncert - vystoupí duo Kerberos
Duo Kerberos
Nikola Prokopcová (kytara) a Magdaléna Klárová (hoboj)

Záchrana varhan v Cítově

S velkou radostí vám oznamujeme, že se nám podařilo nashromáždit dostatek peněz na pokrytí první etapy záchranu varhan v Cítově.

Chtěli bychom vám všem poděkovat za podporu cítovských varhan. Díky vašim příspěvkům se našemu sdružení podařilo zajistit financování první etapy obnovy varhan. Přesně osm měsíců od ustavujcí schůze spolku trvalo, než se na transparentním účtu sešla částka pokrývající předpokládané náklady. Dokonce je i výrazně převyšující.

To je ale samozřejmě jen začátek. Mohli jste zaregistrovat i první výdaj z transparentního účtu. Ten představuje nákup nového varhanního motoru. Díky dostatečnému výkonu a tiššímu chodu výrazně zlepší kvalitu zvuku cítovských varhan.

Probíhají také jednání s varhanáři o termínu zahájení prací na samotných varhanách.


Kromě toho pokračujeme i v ostatních aktivitách sdružení - organizování akcí pro podporu opravy varhan i kulturního a společenského života v Cítově a pořádání veřejné sbírky na financování druhé, hlavní, části oprav cítovských varhan.

Děkujeme všem za podporu cítovských varhan - ať už finančně nebo šířením povědomí o nás - a těšíme se s vámi naviděnou při dalších akcích.

Logo spolku
Díky Vám, všem přispěvatelům, se nám podařilo zajistit prostředky pro zajištění první etapy oprav.

Děkujeme

Prosincové benefiční bubnování

Dovolujeme si vás pozvat na další z akcí pro varhany. Tentokrát je koncert trochu netradiční - interaktivní.

Peter Šutor je bubeník, ale nebude bubnovat sám. Přiveze s sebou dost bubnů, abyste mohli bubnovat také vy, vaše děti i vnoučata. A pod jeho vedením se zapojili do trošku jiného společného hudebního zážitku. Více informací na webových stránkách bubnujeme.cz.

Z důvodu klesajcích teplot se tentokrát sejdeme ve velkém sále kulturního domu v Cítově a to 1. prosince od 18:30.

Těšíme se naviděnou

Benefiční bubnování - vedl Peter Šutor
Peter Šutor vedl společné bubnování v Cítově

Zářijový benefiční koncert

Proběhl již třetí benefiční koncert na podporu cítovských varhan.

Na koncertě vystoupili Barbora Šubrová na flétnu, Viktor Darebný na spinet a tenor Jan Maria Hájek.
V neděli 29. září 2019 od 17ti hodin zahráli hudbu J.S. Bacha, G.F. Händela, J.K. Kuchaře a dalších.

Do sbírkové pokladničky jste během koncertu přispěli 8 200,-Kč.
Výtěžek byl připsán na transparentní účet 8. října 2019.

Děkujeme všem za podporu cítovských varhan a těšíme se s vámi příště zase naviděnou|| Fotogalerie || Program (.pdf)
Benefiční koncert
Viktor Darebný, Barbora Šubrová a Jan Maria Hájek při koncertě pro cítovské varhany.

Letní benefiční koncert

Na úspěšný první benefiční koncert pro obnovu cítovských varhan navázal další koncert. Tentokrát už se jednalo o varhanní hudbu

Na koncertě zahrál Pavel Černý, varhaník, organolog a pedagog, který kromě vystupování v Čechách i zahraničí také přednáší varhanní hru a organologii na AMU a JAMU a jeho nahrávky jsou oceňovány i zahraniční kritikou.

Na koncertě jste přispěli celkem 12 724,-Kč.
Výtěžek byl připsán na transparentní účet 23. července 2019.

Děkujeme všem za návštěvu a podporu cítovských varhan.

|| Tisková zpráva ke koncertu
Benefiční koncert - vystoupí Pavel Černý
MgA. Pavel Černý, varhaník, organolog, pedagog.
Těsně po benefičním koncertě na cítovské varhany.

Benefiční koncert

18. května 2019 od 18:00 v Cítově v kostele vystoupila Schola Gregoriana Pragensis v rámci benefičního koncertu na podporu rekonstrukce varhan v kostele sv. Linharta v Cítově.
Jejich programem provedl David Eben, umělecký ředitel souboru.
Vstup volný, výtěžek bude použit na obnovu varhan v kostele.

Na koncertě jste přispěli celkem 21 625,-Kč.
Výtěžek byl připsán na transparentní účet 20. 5. 2019.

Děkujeme všem za návštěvu a příspěvek.

Tento koncert se konal ve spolupráci s evropským projektem HERA Sound Memories: The Musical Past in Late-Medieval and Early-Modern Europe (www.soundme.eu).

|| Fotogalerie || Reportáž || Tisková zpráva ke koncertu
Benefiční koncert
Schola Gregoriana Pragensis: Foto z koncertu v kostele v Cítově.

VARHANY

V cítovském kostele sv. Linharta máme krásné dvoumanuálové varhany. Tento nástroj nebyl řadu let používán a postupně chátrá. Nástroj je napaden červotočem a vykazuje řadu závad. Pro záchranu varhan vznikl spolek, jehož cílem je především zajistit rekonstrukci varhan. Chceme zajistit nejen opravu varhan, ale i jejich častější využití. Pokud varhany necháme dále chátrat, brzy na ně nebude možné vůbec hrát.

Nenechme dílo našich předků na pospas červotočům!

"Varhany od Karla Eisenhuta v Cítově patří k jedněm z nejkvalitnějších raně romantických nástrojů nejen v širokém okolí, ale v Čechách vůbec. Mladý varhanář Eisenhut u nich uplatnil řadu inovací a technických novinek, které si osvojil při pobytu v Anglii, např. v konstrukci traktury a spojek a např. žaluziová skříň je zde použita vůbec poprvé na území ČR! Po zvukové stránce se jedná o mimořádně hodnotný nástroj, na který je možné - ačkoliv není nikterak velký – interpretovat prakticky veškerou klasickou varhanní literaturu. Nástroj byl vybrán jako jeden ze stěžejních, dokumentující vývoj varhanářství v českých zemích a byl v r. 2014-16 předmětem podrobného organologického výzkumu a dokumentace v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity Ministerstva kultury."

Výňatek z posudku cítovských varhan od diecézního organologa Štěpána Svobody, 2019

více o cítovských varhanách...

Klaviatura

Klaviatura

Cítovské varhany jsou dvoumanuálové.
 

Autorství

Autorství

Originální doklad o původu varhan je nalepen zevnitř varhanní skříně.
 

Píšťaly

Píšťaly

Některé dřevěné píšťaly jsou rozklížené. Unikající vzduch jim pak nedovoluje hrát.

Pohled na varhany z kostela

Pohled z kostela

Varhany jsou z vnějšku zachovalé, po opravě mohou interiér zdobit i akusticky.

×

PODPOŘILI NÁS

Logo Nadace ČEZ
Logo Stylcon Brožánky
Logo H.C. Hřebci Cítov

INFORMOVALI O NÁS

TRANSPARENTNÍ ÚČET

Sdružení pro obnovu varhan v kostele sv. Linharta v Cítově, z.s. vede transparentní sbírkový účet:

115-9745000217/0100


na jeho detaily se můžete podívat ZDE.

Děkujeme i za váš příspěvek.

I. etapa - Záchrana nástroje

100%

II. etapa - Obnova nástroje

6%

SPOLEK

Za účelem zajišťování finančních prostředků byl ustavující schůzí 15. března 2019 založen spolek “Sdružení pro obnovu varhan v kostele sv. Linharta v Cítově, z.s.“ zkrácený název “Pro varhany Cítov, z.s.“ a dne 16. dubna 2019 zaregistrován Městským soudem v Praze. Adresa sídla spolku je Cítov 52, 27704 Cítov.

Varhany neslouží jen k doprovodu bohoslužeb, ale používají se při svatbách, pohřbech a koncertech. Cítov má dlouhou hudební tradici a zaslouží si kvalitní interpretaci varhanní hudby. Obnova varhan umožní obyvatelům Cítova (ale i jiným hudebním příznivcům) poznat krásu varhanní hudby. Bude to práce na roky a přispěje ke snaze dělat něco společně s lidmi, kteří mají zájem spolupracovat na věcech s duchovním a kulturním přesahem pro budoucnost.

Účet pro zajišťování činnosti spolku: 115-9878320257/0100

KONTAKTY

Informace o spolku

Sdružení pro obnovu varhan v kostele sv. Linharta v Cítově, z.s.

IČO: 080 66 841

Statutární ředitel: Ing. Bohuslav Šámal

E-mail: info@provarhanycitov.cz

Úplný výpis informací o spolku na portálu www.justice.cz.


Odběr newsletteru

Teší nás váš zájem o činnost našeho spolku a budoucnost varhan. Pokud byste chtěli být informováni o tom, jak pokračujeme, můžete se zde přihlásit k odběru newsletteru.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vložením svého e-mailu uděluji dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v platném znění) Sdružení pro obnovu varhan v kostele sv. Linharta v Cítově z.s. (dále jen správce), a to v rozsahu {e-mailová adresa}. Uděluji souhlas za účelem získávání aktuálních informací o aktivitách správce po dobu nezbytně nutnou, maximálně však na 3 roky ode dne přihlášení (Nyní do 31.12.2022). Jsem si vědom/a toho, že tento souhlas s uchováváním, resp. se zpracováním údajů, udělený v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, je dobrovolný, a že tento svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být vůči Sdružení pro obnovu varhan v kostele sv. Linharta v Cítově z.s. učiněno písemně nebo emailem.

Přihlášení k odběru novinek: