LOGO Pro varhany Cítov
Cestovatelská beseda
Libora Drahoňovského
1.4. od 18ti hodin

Cestovatelská beseda Libora Drahoňovského 1.4. od 18ti hodin
v kulturním domě v Cítově

více...

I. manuál - Sub-Octave 2 Fuss

Rejstřík Sub-Octave je stejné konstrukce a mensury jako principál. Rejstřík je posazen o dvě oktávy výš než principál, v cítovských varhanách má tedy délku 2 stop - to znamená, že při stisknutí klávesy varhaníkem zní tón o dvě oktávy vyšší jaký klávese přísluší. Všechny píšřaly jsou kovové a jsou ukryté uvnitř varhanní skříně.

Ukázka:

c`````Ceny píšťal

dle oktáv

TRANSPARENTNÍ ÚČET

Sdružení pro obnovu varhan v kostele sv. Linharta v Cítově, z.s. vede transparentní sbírkový účet:

115-9745000217/0100


na jeho detaily se můžete podívat ZDE.

Děkujeme i za váš příspěvek.

KONTAKTY

Sdružení pro obnovu varhan v kostele sv. Linharta v Cítově, z.s.

IČO: 080 66 841

Statutární ředitel: Ing. Bohuslav Šámal

E-mail: info@provarhanycitov.cz

Úplný výpis informací o spolku na portálu www.justice.cz.