LOGO Pro varhany Cítov
Cestovatelská beseda
Libora Drahoňovského
1.4. od 18ti hodin

Cestovatelská beseda Libora Drahoňovského 1.4. od 18ti hodin
v kulturním domě v Cítově

více...

I. manuál - Quinta 2 ⅔ Fuss

Rejstřík Quinta je osazen kovovými píšťalami a má stopovou délku 2 ⅔. To znamená, že při stisknutí klávesy varhaníkem zní tón o kvintu (přesněnji o duodecimu) vyšší než jaký klávese přísluší. Takový tón tvoří se základním tónem z rejstříku osmistopého vždy harmonický interval (tzv. třetí harmonickou).

Tedy pokud varhaník zvolí současně dva rejstříky, jeden osmistopý a k tomu restřík Quinta, potom při stisknutí jedné klávesy zazní dvě píšťaly, které tvoří harmonický interval. Všechny píšťaly rejstříku jsou skryté uvnitř nástroje.

Ukázka:
Ceny píšťal

dle oktáv

TRANSPARENTNÍ ÚČET

Sdružení pro obnovu varhan v kostele sv. Linharta v Cítově, z.s. vede transparentní sbírkový účet:

115-9745000217/0100


na jeho detaily se můžete podívat ZDE.

Děkujeme i za váš příspěvek.

KONTAKTY

Sdružení pro obnovu varhan v kostele sv. Linharta v Cítově, z.s.

IČO: 080 66 841

Statutární ředitel: Ing. Bohuslav Šámal

E-mail: info@provarhanycitov.cz

Úplný výpis informací o spolku na portálu www.justice.cz.