LOGO Pro varhany Cítov
Cestovatelská beseda
Libora Drahoňovského
1.4. od 18ti hodin

Cestovatelská beseda Libora Drahoňovského 1.4. od 18ti hodin
v kulturním domě v Cítově

více...

I. manuál - Principal 8 Fuss

Principál je prakticky základním rejstříkem téměř každých varhan. V cítovských varhanách má základní délku 8 stop - to znamená, že při stisknutí klávesy varhaníkem zní přesně ten tón jaký klávese přísluší (to není u varhan samozřejmé). Jedná se o rejstřík s otevřenými píšťalami a s normální menzurou. 7 nejhlubších píšťal rejstříku je dřevěných, ostatní jsou kovové.

33 největších kovových píšťal tohoto rejstříku je umístěno v prospektu varhan. Takové píšťaly jsou viditelné z vnějšku nástroje. Pokud si píšťalu z prospektu vyberete k adopci, budete moci ukazovat dětem a vnoučatům, která píšťala je právě ta vaše.

Ukázka:

C
Cis
D
E
G
Gis
A
Ais
H
c
d
Zadáno
g
e``
f``
fis``
g``
gis``
a``
c```
cis```
d```
dis```
e```
f```
Pohled na adoptované píšťaly z prospektu varhan
Pohled na prospekt varhan v kostele sv. Linharta
Vybarvené píšťaly jsou už adoptované.Ceny píšťal

dle oktáv

TRANSPARENTNÍ ÚČET

Sdružení pro obnovu varhan v kostele sv. Linharta v Cítově, z.s. vede transparentní sbírkový účet:

115-9745000217/0100


na jeho detaily se můžete podívat ZDE.

Děkujeme i za váš příspěvek.

KONTAKTY

Sdružení pro obnovu varhan v kostele sv. Linharta v Cítově, z.s.

IČO: 080 66 841

Statutární ředitel: Ing. Bohuslav Šámal

E-mail: info@provarhanycitov.cz

Úplný výpis informací o spolku na portálu www.justice.cz.