LOGO Pro varhany Cítov
Varhanní koncert Milana Koláře
a Josefa Bernarda Prokopa
v neděli 12. května od 19ti hodin

J. B. Prokopa a Milana Koláře, 12. května od 19ti hodin
v kostele sv. Linharta v Cítově

více...

I. manuál - Octave 4 Fuss

Rejstřík Octave je zpravidla stejné konstrukce a mensury jako principál. Rejstřík je posazen o oktávu výš než principál, v cítovských varhanách má tedy délku 4 stop - to znamená, že při stisknutí klávesy varhaníkem zní tón o oktávu vyšší jaký klávese přísluší. Všechny píšťaly jsou kovové a jsou skryté uvnitř varhanní skříně.

Ukázka:

c``
d``
e``
e````Ceny píšťal

dle oktáv

TRANSPARENTNÍ ÚČET

Sdružení pro obnovu varhan v kostele sv. Linharta v Cítově, z.s. vede transparentní sbírkový účet:

115-9745000217/0100


na jeho detaily se můžete podívat ZDE.

Děkujeme i za váš příspěvek.

KONTAKTY

Sdružení pro obnovu varhan v kostele sv. Linharta v Cítově, z.s.

IČO: 080 66 841

Statutární ředitel: Ing. Bohuslav Šámal

E-mail: info@provarhanycitov.cz

Úplný výpis informací o spolku na portálu www.justice.cz.