LOGO Pro varhany Cítov
Cestovatelská beseda
Libora Drahoňovského
1.4. od 18ti hodin

Cestovatelská beseda Libora Drahoňovského 1.4. od 18ti hodin
v kulturním domě v Cítově

více...

I. manuál - Mixture 2 Fuss, 3 Fach

Mixtura je zvláštní rejstřík. Jeho zvuk je ten hlas, který si většina z nás představí při zmínce o varhanách. Rejstřík je tvořen třemi řadami píšťal. To znamená, že při stisknutí jedné klávesy zazní rovnou tři píšťaly naladěné do harmonického akordu.

V cítovských varhanách je tento akord tvořen tónem o dvě oktávy vyšším než odpovídá stisknuté kvávese, dále tónem o kvintu vyšším a další tón je o tři oktávy vyšší než odpovídá stisknuté klávese. Toto uspořádání by u nejvyšších tónů vedlo k velmi malým a velmi vysoko naladěným píšťalám.
Proto je použita tak zvaná repetice a od určitého klávesy na klaviatuře je ladění píšťal o oktávu nižší než je popsáno výše. Rejstřík mixtura má tedy třikrát více relativně malých a tedy levných píšťal ve srovnání s ostatními rejstříky. Zde mají k adopci příležitost všichni, kteří chtějí podpořit opravu cítovských varhan alespoň skromným příspěvkem.

Ukázka:

c`


c`````


f``
c`````Ceny píšťal

dle oktáv

TRANSPARENTNÍ ÚČET

Sdružení pro obnovu varhan v kostele sv. Linharta v Cítově, z.s. vede transparentní sbírkový účet:

115-9745000217/0100


na jeho detaily se můžete podívat ZDE.

Děkujeme i za váš příspěvek.

KONTAKTY

Sdružení pro obnovu varhan v kostele sv. Linharta v Cítově, z.s.

IČO: 080 66 841

Statutární ředitel: Ing. Bohuslav Šámal

E-mail: info@provarhanycitov.cz

Úplný výpis informací o spolku na portálu www.justice.cz.