LOGO Pro varhany Cítov
Noc kostelů
a koncert sboru Chrapot
2. a 3. června

Noc kostelů a koncert sboru Chrapot, 2. a 3. června
sv. Linhart, koncert v kulturním domě v Cítově

více...

I. manuál - Gamba 8 Fuss

Gamba patří k rejstříkům s úskou menzurou a s otevřenými píšťalami. V cítovských varhanách má základní délku 8 stop - to znamená, že při stisknutí klávesy varhaníkem zní přesně ten tón jaký klávese přísluší (to není u varhan samozřejmé).

Píšťaly rejstříku jsou kovové. V cítovských varhanách jsou nejhlubší píšťaly rejstříku Gamba sdíleny s rejstříkem Bordun. Rejstřík Gamba má tedy jen málo píšťal - o to jsou vzácnější.

Ukázka:

c`
c``Ceny píšťal

dle oktáv

TRANSPARENTNÍ ÚČET

Sdružení pro obnovu varhan v kostele sv. Linharta v Cítově, z.s. vede transparentní sbírkový účet:

115-9745000217/0100


na jeho detaily se můžete podívat ZDE.

Děkujeme i za váš příspěvek.

KONTAKTY

Sdružení pro obnovu varhan v kostele sv. Linharta v Cítově, z.s.

IČO: 080 66 841

Statutární ředitel: Ing. Bohuslav Šámal

E-mail: info@provarhanycitov.cz

Úplný výpis informací o spolku na portálu www.justice.cz.