LOGO Pro varhany Cítov
Cestovatelská beseda
Libora Drahoňovského
1.4. od 18ti hodin

Cestovatelská beseda Libora Drahoňovského 1.4. od 18ti hodin
v kulturním domě v Cítově

více...

II. manuál - Doppelflötte 8 Fuss

Doppelflöte patří k rejstříkům se širokou menzurou a s krytými píšťalami. To znamená, že zvuk rejstříku je krásně měkký, čistý a kulatý. V cítovských varhanách má základní délku 8 stop.

Skutečná délka krytých píšťal je o polovinu kratší než u píšťal otevřených. Stopová délka tedy vyjadřuje výšku ladění rejstříku a nikoli jejich skutečnou délku. Píšťaly rejstříku jsou dřevěné. Zajímavostí je, že mají labium (otvor, kde se tvoří zvuk) na dvou stranách píšťaly.

Píšťaly nejhlubší oktávy sdílí s rejstříkem Salicional. Za jednu adopci tak máte píšťalu vlastně ve dvou rejstřících.

Ukázka:

G
c`
cis`
c``Ceny píšťal

dle oktáv

TRANSPARENTNÍ ÚČET

Sdružení pro obnovu varhan v kostele sv. Linharta v Cítově, z.s. vede transparentní sbírkový účet:

115-9745000217/0100


na jeho detaily se můžete podívat ZDE.

Děkujeme i za váš příspěvek.

KONTAKTY

Sdružení pro obnovu varhan v kostele sv. Linharta v Cítově, z.s.

IČO: 080 66 841

Statutární ředitel: Ing. Bohuslav Šámal

E-mail: info@provarhanycitov.cz

Úplný výpis informací o spolku na portálu www.justice.cz.